Planontwikkeling


 

 

Ladies and Gentlemen,

What is the price for confidence ?

We are pleased to offer you a Plan by which consumers, companies and financial institutes can work to restore the public trust in the economy.

This Plan is free and we only ask you to share this with everyone you want to cooperate with confidence.

Through this plan we want to help to improve the financial trust in the economy and we hope you want to cooperate with us.

 With friendly Regards,

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Was ist Vertrauen wert ?

Wir moechten ihnen gerne einen Plan vorstellen mit dem Konsumenten, Betriebe und Finanzinstitute arbeiten koennen um das Vertrauen in die Wirtschaft zu verbessern.

Der Plan ist kostenlos und wir moechten sie nur darum bitten diesen an alle weiterzuleiten, mit denen sie vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen.

Mit diesem Plan wollen wir einen Beitrag leisten um das Vertrauen in die Wirtschaft zu foerdern und wir hoffen, dass sie daran mitarbeiten.

Mit freundlichen Gruessen,

                                                                                                                                                   

                                                      

Geachte dames en heren,

Wat is vertrouwen waard ?

Wij willen u graag een plan aanbieden waarmee consumenten, bedrijven en financiele instellingen kunnen werken om het vertrouwen in de economie te verbeteren.

Het plan is gratis en we vragen u alleen om het aan te bieden aan iedereen waarmee u met vertrouwen wilt samenwerken.

Hiermee willen we een bijdrage leveren om het vertrouwen in de economie te bevorderen, en we hopen dat u daaraan wilt meewerken.

 Met vriendelijke groet,

 

                                                                                                          

 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright Idee-Net Planontwikkeling Reproduction and sharing of the plan is permitted, as is a voluntary donation for the idea:  Bank account 1225.78.120 held in the name of Idee-Net Planontwikkeling  IBAN NL41 RABO 0122 5781 20  BIC RABONL24

Copyright Idee-Net Planontwikkeling, Vervielfaeltigung und Weitergabe des Plans sind erlaubt, ebenso wie ein freiwilliger Beitrag fuer die Idee: Konto Idee-Net Planontwikkeling  IBAN NL41 RABO 0122 5781 20  BIC RABONL24

Copyright Idee-Net Planontwikkeling vermenigvuldigen en delen van het plan is toegestaan evenals een vrijwillige bijdrage voor het Idee:  Bankrekening 1225.78.120 t.n.v. Idee-Net Planontwikkeling  IBAN NL41 RABO 0122 5781 20  BIC RABONL24